Ako šetrne zaobchádzať s PegPerego autíčkom?

Na rozjazd autíčka slúži výhradne 1. prevodový stupeň. Aby autíčko cúvalo je potrebné riadiacu páku držať po celý čas cúvania v polohe označenej R, ak sa páčka uvoľní vráti sa z bezpečnostného dôvodu späť, vtedy treba uvoľniť pedál akcelerátora a autíčko zastane.

Pred zmenou smeru jazdy z 1. a 2. stupňa do R a naopak najprv autíčko uveďte do pokojného stavu a nepridávajte v čase preraďovania rýchlostný plyn, takéto zaobchádzanie je veľmi namáhavé na prevodové ústrojenstvo.

Jazdu dole kopcom odporúčame schádzať na 1. prevodovom stupni s trochou plynu, šetríte tým pastorky elektromotorov.

 

Starostlivosť o batériu

Na plnohodnotné používanie je nutné pred prvým použitím batériu nabíjať aspoň 14 hodín. Nedostatočné nabitie batérie skracuje životnosť, nikdy batériu však nenechajte úplne vybiť, stráca tým kapacitu. Ideálne je nabíjať autíčko pravidelne po každej jazde, aj pokiaľ ste batériu nevybili. Na nabíjanie však používajte iba originálnu nabíjačku Peg Perego.

Ak autíčko nepoužívate dlhšiu dobu - najmä počas zimného obdobia je potrebné batériu dobíjať aspoň raz mesačne a batériu uchovávať pri izbovej teplote, nie v exteriéri.

V exteriéri by batéria mohla stratiť kapacitu. Pri dôkladnej starostlivosti vie batéria spoľahlivo slúžiť aj dlho po skončení záručnej doby.

Pri nefunkčnosti batérie treba zmerať napätie akumulátora Voltmetrom, ak je napätie nižšie ako má batéria mať podľa prevedenia autíčka napr.: 12V, bude akumulátor vybitý a pravdepodobne znefunkčnený. Táto vada sa najčastejšie objavuje, ak sa batéria resp. autíčko dlhšie nepoužíva, tým pádom sa nenabíja ani batéria.

Ak by mala batéria výrobnú vadu prejaví sa už na začiatku používania. Ak takáto batéria nedokáže Vaše autíčko poháňať a má viac ako - 6V / 12V / 24V ( podľa typu batérie ), batériu Vám bez problémov vymeníme. Štatisticky však takéto reklamácie evidujeme veľmi zriedka.

Životnosť batérie závisí od starostlivosti a spôsobu zaobchádzania.

 

UPOZORNENIE :

Batéria obsahuje korozívne a jedovaté látky.

Pri jej poškodení sa batérie nedotýkajte.

Batériu dobíjajte vždy v dobre vetranej miestnosti v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla a horľavých materiálov.

Zabráňte skratovaniu koncových vývodov batérie, môže to spôsobiť iskrenie, požiar dokonca výbuch.

 

Autor: Peter Ď.