Reklamačný poriadok

Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 4. Obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. 

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

1. Zašlite e-mail na adresu predajcu office@samba.sk s uvedením závady, poprípade foto dokumentáciou. O rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Po skonzultovaní a potvrdení reklamácie zašlite výrobok na adresu - "Štefan Patyi Samba Lighting System, Hattalova 4, 83103 Bratislava". Bez predchádzajúcej konzultácie a potvrdení že závada spadá pod reklamáciu tovar neposielajte. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Ako náhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdŕžaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Po vyriešení reklamácie vás budeme o výsledku informovať prostredníctvom e-mailu. Poruchy ktoré vznikli pri prevádzke používaním nie sú predmetom záruky. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

2. V prípade nezáručného servisu/opravy sú náklady hradené spotrebiteľom. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním reklamačného poriadku.